Logo - mój BIP
AKTUALNOŚCIPLIKI DO POBRANIAPRAWORODZAJE PODMIOTÓWLINKIKONTAKT

MójBIP to system publikowania informacji
w standardzie Biuletynu Informacji Publicznej.
Od 2003 roku zgodny z wymogami przepisów.
Dostępny przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
Pełna historia zmian i wersji dokumentów.

Nowa wersja
Informacja publiczna
Dla kogo BIP
Co publikować w BIP
Podmioty zobowiązane
Bezpłatne szkolenia
Cennik
Przykłady BIP
Demo
Rodzaje Podmiotów

Rodzaje naszych Klientów BIP:

 • Administracje Nieruchomościami
 • Domy Dziecka
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Izby Celne
 • Miejskie Wodociągi
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Państwowe Straże Pożarne
 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 • Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
 • Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
 • Przedsiębiortswa Energetyki Cieplnej
 • Starostwa Powiatowe
 • Straże Miejskie
 • Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
 • Szkolnictwo
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 • Urzędy Gminy
 • Urzędy Miasta
 • Urzędy Miasta i Gminy
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 • Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej
 • Zakłady Usług Komunalnych
 • Zakłady Utylizacji Odpadów Komunalnych
 • Zarządy Dróg Miejskich
 • Zarządy Dróg Powiatowych
 • Zarządy Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych
 • Zespoły Szkół
 
Regulamin SerwisuPolityka PrywatnościKontakt
Copyright by KORNET 2009