bezpieczny i intuicyjny Biuletyn Informacji Publicznej

Trwałe uruchomienie Certyfikatu SSL dla BIP w mojbip.pl

Tak jak zapowiadaliśmy, obowiązuje już wymuszone korzystanie z protokołu SSL dla wszystkich domen.
Klienci pracujący w naszej domenie mojbip.pl certyfikat SSL otrzymali od nas bezpłatnie. 
Natomiast pozostali Klienci muszą zaopatrzyć się (zakupić) w certyfikaty SSL we własnym zakresie lub zlecić nam taką usługę.

Certyfikaty darmowe np. Let’s encrypted z 3 miesięcznym okresem ważności nie są obsługiwane.

Tym samym nie ma już możliwości opcjonalnego wyboru połączeń SSL i bez nich. Aktualnie używana jest tylko transmisja SSL (bezpieczne szyfrowanie).