bezpieczny i intuicyjny Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta

Oferta usługi BIP:

System jest autorskim rozwiązaniem należącym do Agencji Informatycznej, powstał w 2003 roku. Od tego czasu jest stosowany przez jednostki publiczne, aktualizowany do zmieniających się przepisów prawa.
System udostępniany jest w formie usługi. Takie rozwiązanie jest wygodne dla Klienta, gdyż dzięki temu nie ponosi wysokich kosztów związanych z zakupem drogich sprzętów i oprogramowania służącego do tworzenia i prowadzenia Biuletynu.
Wystarczy dostęp do przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca i urządzenia, by po zalogowaniu się do aplikacji opublikować niezbędną informację.
Nasza firma utrzymuje dla Państwa BIP, dba o jego zabezpieczenia oraz zgodność z wymogami prawa.
Państwo wyłącznie redagują i samodzielnie publikują informacje publiczne.

System jest prosty i intuicyjny w obsłudze, nie wymaga skomplikowanych szkoleń. Klienci mają do dyspozycji pomoce i instrukcje, zapewnione wsparcie telefoniczne i mailowe.

Użytkownicy BIP mogą obsługiwać biuletyn bez żadnego doświadczenia informatycznego, wystarczy podstawowa wiedza na temat obsługi komputera.

System BIP spełnia wszystkie standardy i wymogi określone w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności w Ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

I. „Małe” Jednostki :

(jednostki organizacyjne, powiatowe, spółki komunalne itp.)

Wszystkie jednostki podległe pod gminy, instytucje powiatowe korzystają z tzw. „małego cennika”.

Umowy mogą być zawierane na rok, dwa lub trzy lata – opłaty są jednorazowe z góry z rabatami zgodnie z zasadą
„im dłuższa umowa, tym taniej”.

II. „Duże” Jednostki :

(Gminy, instytucje wojewódzkie, szpitale, Spółki Prawa Handlowego itp.)

Wszystkie jednostki nadrzędne korzystają z tzw. „standardowego cennika”.

Umowy mogą być zawierane na rok, dwa lub trzy lata – opłaty są jednorazowe z góry z rabatami zgodnie z zasadą
„im dłuższa umowa, tym taniej”.

 

Zapytaj o ofertę dla swojej instytucji.