Co publikować w BIP ?

 

Co należy publikować na stronach biuletynu informacji publicznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz.68 z 2007 r.) podmiot zobligowany do prowadzenia biuletynu powinien publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:

  • swój status prawny lub formę prawną,
  • przedmiot działania i kompetencje,
  • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje, oswiadczenia majątkowe,
  • majątek, którym dysponuje,
  • tryb działania,
  • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
  • stan załatwianych spraw,
  • zamówienia publiczne,
  • ogłoszenia o pracy (nabór, listy kandydatów, wyniki naboru)
  • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.

Minimalny standard informacji dla „Przejrzystej strony BIP” – opracowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu systemowego pn. „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym”.

Podstawowym celem dokumentu jest przekazanie JST wskazówek dotyczących niezbędnego zakresu treści oraz sposobu prezentacji danych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, aby korzystanie z jego zawartości było jeszcze łatwiejsze.

Link do opracowania MSWiA