bezpieczny i intuicyjny Biuletyn Informacji Publicznej

Dla Kogo BIP ?

Kto powinien posiadać Biuletyn Informacji Publicznej:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz.68 z 2007 r.) do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:

 • organy władzy publicznej,
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
 • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
 • podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
 • podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
 • podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
 • podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu    terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • związki zawodowe i ich organizacje,
 • partie polityczne,
 • inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 4. ust. 1 pkt 4 wprost wymienia osoby prawne samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, jako podmioty zobligowane do udostępniania informacji publicznej, w tym m.in. poprzez prowadzenie podmiotowej strony BIP (art. 9 ust. 2).

Każda więc jednostka organizacyjna (gminna czy powiatowa) posiadająca statut, strukturę organizacyjną, budżet itd. zobligowana jest do posiadania i prowadzenia własnego biuletynu informacji publicznej.

Natomiast każdy kierownik (dyrektor) takiej jednostki odpowiada za spełnienie w/w obowiązku ustawowego.

Reasumując, przepisy mówią: każda jednostka organizacyjna JST powinna posiadać własną stronę BIP.

Strona podmiotowa Biuletynu informacji Publicznej powinna być zarejestrowana na stronie głównej BIP www.bip.gov.pl.

Instrukcja dodawania podmiotu do strony głównej BIP (rejestracji) jest dostępna pod linkiem:
http://mc.bip.gov.pl/dostep-do-informacji-publicznej/podrecznik-redaktora-strony-podmiotowej-biuletynu-informacji-publicznej.html