bezpieczny i intuicyjny Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie gminy – 31 maj

Raport o stanie gminy w BIP do 31 maja!
art. 28a ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) przewidujący obowiązek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przedstawienia raportu o stanie gminy. Wójt będzie przestawiać taki raport radzie gminy co roku, do 31 maja. Po raz pierwszy trzeba wykonać ten obowiązek do końca maja bieżącego roku. Raport o stanie samorządu muszą przedstawiać także zarządy powiatów i zarządy województw. Zarząd powiatu przedstawia raport o stanie powiatu radzie powiatu, a zarząd województwa raport o stanie województwa – sejmikowi województwa. Również w ich przypadku jest na to czas do końca maja (por. art. 30a ustawy o samorządzie powiatu i art. 34a ustawy o samorządzie województwa).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *