bezpieczny i intuicyjny Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie finan. – 10 maj

Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły:
zgodnie z par. 34 ust. 9 rozporządzenia sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania sporządzane przez jednostki obsługujące oraz łączne sprawozdanie finansowe państwowych jednostek budżetowych, mają być publikowane w terminie do 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania. Przepis ten będzie miał zastosowanie także do bilansu budżetu państwa.

Natomiast, jak wskazuje par. 34 ust. 10 rozporządzenia, w BIP jednostki obsługiwanej umieszczać się będzie informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *