Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2019 roku kontroluje BIP

Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2019 roku kontroluje BIP

Pracownicy UODO sprawdzają, czy udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty do tego zobowiązane nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych. Zaplanowane kontrole podyktowane są głównie licznymi sygnałami (w tym skargami, pytaniami i zgłoszeniami naruszeń ochrony danych osobowych) wskazującymi na zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w ww. obszarach działalności.

UODO kontroluje udostępnianie danych w BIP oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe. Poza tym sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, zadzwoń, zaproponujemy rozwiązanie.