Logo - mój BIP
AKTUALNOŚCIPLIKI DO POBRANIAPRAWORODZAJE PODMIOTÓWLINKIKONTAKT

MójBIP to system publikowania informacji
w standardzie Biuletynu Informacji Publicznej.
Od 2003 roku zgodny z wymogami przepisów.
Dostępny przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
Pełna historia zmian i wersji dokumentów.

Nowa wersja
Informacja publiczna
Dla kogo BIP
Co publikować w BIP
Podmioty zobowiązane
Bezpłatne szkolenia
Cennik
Przykłady BIP
Demo
Mój BIP - Biuletyn Informacji Publicznej dla Ciebie
BIP - stan załatwianej sprawy!

Publikacja w BIP stanu załatwianej sprawy

 

Przepisy zobowiązują podmioty publiczne do publikowania w biuletynie stanu załatwianych spraw Petentów.

Każdy Petent, który złożył w podmiocie dowolną sprawę ma prawo do wglądu poprzez biuletyn tego podmiotu o aktualnym stanie swojej załatwianej sprawy.

System BIP jest zsynchronizowany z naszym Systemem Zarządzania Procesami ActaFlow. Powiązanie tych dwóch systemów umożliwia automatyczne publikowanie statusów sprawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

System ActaFlow używany jest w jednostkach publicznych i stanowi elektroniczne rozwiązanie obiegu dokumentacji poprzez zdefiniowane procesy funkcjonujące w podmiocie.

ActaFlow jest na tyle elastycznym systemem, że można go dostosować do działania każdego podmiotu indywidualnie, a co za tym idzie podmiot może wykorzystywać ActaFlow tylko w takim zakresie jaki jest optymalny dla podmiotu.

Więcej informacji można uzyskać mailowo lub telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu.

 


 
Oświadczenia majątkowe w BIP

 

 

Oświadczenia majątkowe przechowuje się 6 lat.

Wyciąg z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Art. 24h. 1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Więcej…
 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwow zakładowych.

 

Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67

Treść rozporządzenia do pobrania - http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/221/19311/DzU_2011_nr_14_poz_67.html


 
Aktualizacja BIP

 

W związku z obowiązującymi przepisami Użytkownikom systemu BIP udostępniamy nową wersję aplikacji.

Przed aktualizacją systemu BIP musimy wykonać migrację danych ze starego systemu do nowej wersji.

W celu poprawnej migracji należy wcześniej dokonać modyfikacji DNS dla domeny BIP.

Prosimy naszych Klientów, którzy używają jeszcze starej wersji Biuletynu o kontakt w celu uzgodnienia prac migracyjnych i DNS.

 

 
Nazwy plików i ich struktura

 

Bardzo częste problemy z BIP wynikają z nie z trudności w obsłudze czy błędów aplikacji, a raczej niezorganizowanego systemu nazewnictwa i hierarchii. W związku z tym, postanowiliśmy zaproponować kilka prostych rozwiązań jakie pomogą w pracy z BIP i nie tylko. Na pewno jednak pomogą nam samym i odbiorcom informacji publicznej w przebijaniu się przez gąszcz informacji.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2
Regulamin SerwisuPolityka PrywatnościKontakt
Copyright by KORNET 2009